آب خنک، غذای گرم

به نام خدا در مقدمه بگویم که از این یادداشت و بقیه یادداشت‌ها درباره‌ی کار، چند هدف ساده دارم: یکی نظم دادن به ذهن خودم درباره‌ی چیزهایی که تصور می‌کنم یاد گرفته‌ام، دیگر به دست آوردن فرصت گفتگو با دوستانم روی موضوع و شنیدن ایده‌های دیگر، و در نهایت ارجاع دادن به نوشته در زمان […]