اگر به گذشته برمی‌گشتم

محمدرضا شعبانعلی مطلبی نوشته با عنوان اگر به گذشته برمی‌گشتم. از این مطلب‌ها بود که وقتی ساعت ۱۱ شب مشغول وبلاگ‌خوانی پیش از خواب بودم، رسما بی‌خواب‌ام کرد. می‌گوید: “ما هیچ‌وقت به گذشته برنمی‌گردیم. اگر هم برگردیم، با همان سطح از دانش و شعور و نگرشی به گذشته باز خواهیم گشت که پیش از این، […]